▲ TOP
[wd_asp id=1]

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Στην ENECON είναι μέρος της φιλοσοφίας μας ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν ουσιαστική επένδυση όχι μόνο στην οικονομική βάση μιας επιχείρησης ή ενός οικιακού καταναλωτή ρεύματος, αλλά και για την ίδια την ανθρωπότητα με γνώμονες το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Γι’ αυτόν τον λόγο η ENECON εξειδικεύεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κάθε μεγέθους και τύπου, σε οικιακό, επαγγελματικό ή βιομηχανικό χώρο, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της απόδοσης του συστήματος, μέσα από την ποιότητα των εργασιών της, την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών για την τοποθέτηση και τη σωστή λειτουργίας του, αλλά και μέσα από τη χρήση κορυφαίας τεχνολογίας.

Τα οικιακά, επαγγελματικά και βιομηχανικά φωτοβολταϊκά συστήματα προσφέρουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή είτε να πωλήσει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο, είτε να εγκαταστήσει ένα σύστημα αυτοπαραγωγής, για να καλύψει ένα μέρος ή και όλη την κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει.

 • Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net‐metering)
 • Αυτοπαραγωγή με πώληση έως και του 20% της παραγόμενης ενέργειας για φωτοβολταϊκά συστήματα επιχειρήσεων
 • Πώληση όλης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και φωτοβολταϊκών πάρκων, στην ENECON μπορούμε να παρέχουμε μια πλήρη λύση, που περιλαμβάνει όλα τα στάδια από την προετοιμασία μέχρι και την ολοκληρωμένη φροντίδα συντήρησης.

Γι’ αυτό και αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη μελέτη και τον σχεδιασμό της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος, σύμφωνα τις απαιτήσεις ενέργειας του κτηρίου, τη γεωγραφική θέση και τον αριθμό των φωτοβολταϊκών που απαιτούνται, τη φροντίδα για τις διαδικασίες αδειοδότησης από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών· την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και τη συνολική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, της σύνδεσής του με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, της ασφάλειας και του ελέγχου πρόσβασης· ενώ, τέλος, φροντίζουμε συνεχώς για τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος στο 100% των δυνατοτήτων του, μέσα από την ολοκληρωμένη συντήρησή του.

 • Εκπόνηση μελετών για την αδειοδότηση, τη διαστασιολόγηση και τη χωροθέτηση του φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Διαδικασίες αδειοδότησης από τις υπηρεσίες γεωργίας, περιβάλλοντος, αρχαιολογίας, πολεοδομίας, κ.ά.
 • Κατασκευή και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ή φωτοβολταϊκού πάρκου
 • Εγκατάσταση όλων των παρελκόμενων στοιχείων (βάσεις πάνελ, πίνακες, μετασχηματιστές, σύστημα CCTV, σύστημα συναγερμού, περίφραξη)
 • Πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης και συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος

Συντήρηση φωτοβολταϊκών

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι μια αποδοτική, έξυπνη και οικολογική επένδυση. Για να αποδώσει τα μέγιστα η επένδυσή σας, δεν αρκεί όνως μόνο η σωστή αρχική εγκατάσταση. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο σας θα παράγει το 100% της ενέργειας που μπορεί, χωρίς βλάβες και δυσλειτουργίες, για όλη την περίοδο λειτουργίας του.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα, επειδή είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, απαιτούν την εκτέλεση περιοδικών ελέγχων και συντήρησης, ώστε να μπορούν να λειτουργούν σταθερά και αποδοτικά. Γι’ αυτό και προτείνουμε την εκτέλεση συντήρησης κάθε εξάμηνο ή τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

Στην ENECON αναλαμβάνουμε συντηρήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και service, διαθέτοντας εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η τεχνική ομάδα μας, με έδρα την Ξάνθη, βρίσκεται σε άμεση διαθεσιμότητα εξυπηρέτησης για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Ξάνθη, Κομοτηνή, Καβάλα και Δράμα, ενώ μπορούμε να παρέχουμε της τεχνικές μας υπηρεσίες και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τί περιλαμβάνει η συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών;

Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων που προσφέρουμε ακολουθούν το πρότυπο ποιότητας ΕΝ 62446. Σε κάθε συντήρηση γίνεται πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης του οικιακού, επαγγελματικού ή βιομηχανικού φωτοβολταϊκού συστήματος. Ελέγχονται όλα τα φωτοβολταϊκά πάνελ για τη λειτουργία τους και την απόδοσή τους, οι βάσεις στήριξης, οι πίνακες, οι μετατροπείς, οι καλωδιώσεις, οι επαφές, οι γειώσεις, οι μονώσεις, τα αντικεραυνικά και τα συστήματα ασφάλειας. Μετρούνται ρεύματα, τάσεις, αντιστάσεις, διαρροές. Η διαδικασία συντήρησης του φωτοβολταϊκού συστήματος ολοκληρώνεται με την παράδοση αναλυτικής αναφοράς (report) και εντύπου ελέγχου και συντήρησης στον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος της, καθώς επίσης και με την λεπτομερή ενημέρωση του βιβλίου επεμβάσεων και συντήρησης.

 • Πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης όλων των φωτοβολταϊκών πάνελ
 • Έλεγχος εξοπλισμού λειτουργίας και ασφάλειας του φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Μέτρηση σωστής λειτουργίας του δικτύου
 • Σύνταξη report ελέγχου και συντήρησης του φωτοβολταϊκού συστήματος, και ενημέρωση του βιβλίου επεμβάσεων και συντήρησης

Οφέλη συντήρησης και καθαρισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων

Η σωστή και τακτική συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος διασφαλίζει:

 • Μέγιστη απόδοση, αύξηση εσόδων και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού πάρκου
 • Έγκαιρη πρόληψη σοβαρών βλαβών και επίλυση με μικρότερο κόστος
 • Εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας και αποτροπή κινδύνων ή φθοράς
 • Εντοπισμός πιθανών αστοχιών υλικού και λαθών της εγκατάστασης
 • Κάλυψη από τις Ασφαλιστικές εταιρείες, με την αποδεδειγμένη σωστή χρήση του φωτοβολταϊκού συστήματος, μέσω της συντήρησης
 • Κάλυψη εγγύησης υλικού και εγγύησης καλής λειτουργίας από τους προμηθευτές
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ;
ΔΕΙΤΕ
ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ