Φωτοβολταϊκά

Σήμερα οι επιλογές που έχει κάποιος που θέλει να επενδύσει στα φωτοβολταϊκά είναι είτε να πωλήσει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο είτε να εγκαταστήσει ένα σύστημα αυτοπαραγωγής για κάλυψη μέρους ή και όλης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχει.

  • Αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net‐metering)
  • Αυτοπαραγωγή  με  πώληση  έως  και  του  20%  της  παραγόμενης  ενέργειας  (αφορά  επιχειρήσεις)
  • Πώληση όλης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο

Στην Enecon αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες:

  • αδειοδότησεις (υπηρεσίες γεωργίας, περιβάλλοντος αρχαιολογία, πολεοδομία κ.α.)
  • μελέτη(χωροθέτηση, διαστασιολόγηση)
  • εγκατάσταση (βάσεων πάνελ πινάκων μετασχηματιστών cctv συναγερμού περίφραξης κ.α.)

και σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι.