Φωτοβολταϊκά

  • Κατά την περίοδο αναθέρμανσης της αγοράς φωτοβολταϊκών των τελευταίων ετών, πραγματοποιήσαμε έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας σταθμούς αθροιστικής ισχύος ίσης με 14.000.000W κατά το έτος 2021 με αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του ανθρακιά κατά 3263kg .

 

  • Με όπλο την εξειδίκευση των μελών της ομάδας μας, αλλά και την εμπειρία των συνεργατών μας, αναλαμβάνουμε το σύνολο των διαδικασιών της κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών. Καλύπτουμε την αρχική εκπόνηση μελετών για την αδειoδότηση, την διαστασιολόγηση και χωροθέτηση του συστήματος κατά την σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής, την εγκατάσταση όλων των παρελκόμενων στοιχείων και τη συντήρηση του συστήματος. Κάθε έργο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και φέρει την σφραγίδα της εργασίας μας, αποτελεί επιπλέον την συνέχεια της ευθύνης μας.