Συντήρηση

Συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων:

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι μια αποδοτική, έξυπνη και οικολογική επένδυση. Για να αποδώσει τα μέγιστα η επένδυσή σας, δεν αρκεί μόνο η σωστή αρχική εγκατάσταση. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο σας θα παράγει το 100% της ενέργειας που μπορεί, χωρίς βλάβες και δυσλειτουργίες για όλη την περίοδο λειτουργίας του.

Τα φωτοβολταικά συστήματα επειδή είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες δεν δύναται να λειτουργούν τέλεια και απρόσκοπτα για είκοσι έτη, χωρίς να εκτελείται περιοδικός έλεγχος, συντήρηση.

Αναλαμβάνουμε συντηρήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων και service με εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό μας. Επεμβαίνουμε για συντήρηση φωτοβολταϊκών σε Ξάνθη Κομοτηνή Καβάλα και Δράμα. Προσφέρουμε άρτια εργασία και ανταγωνιστικές τιμές.

 

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών;

Προτείνουμε την εκτέλεση συντήρησης κάθε εξάμηνο ή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Yπηρεσίες
Οι υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που προσφέρουμε συμορφώνονται με το πρότυπο ΕΝ 62446. Σε κάθε συντήρηση γίνεται πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης, ελέγχονται όλα τα φωτοβολταϊκά πάνελ για την λειτουργία τους και την απόδοσή τους, οι βάσεις στήριξης, οι πίνακες, οι μετατροπείς, οι καλωδιώσεις, οι επαφές, οι γειώσεις, οι μονώσεις, τα αντικεραυνικά, κλπ.

Μετρούνται ρεύματα, τάσεις, αντιστάσεις, διαρροές κλπ. Επιπλέον παραδίδεται report, έντυπο ελέγχου και συντήρησης, στον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος της καθώς επίσης τηρείται και βιβλίο επεμβάσεων και συντήρησης.

Οφέλη συντήρησης και καθαρισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων

Η σωστή και τακτική συντήρηση του Φωτοβολταϊκού πάρκου ισούται με μεγαλύτερα έσοδα και σιγουριά:
1. Μέγιστη απόδοση, αύξηση εσόδων και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του πάρκου

Αιτίες που προκαλούν πτώση απόδοσης και βλάβες:

 • Βρώμικα φωτοβολταϊκά πάνελ
 • χόρτα σε ύψος που σκιάζουν τα πάνελ
 • υπερθέρμανση και δυσλειτουργία αντιστροφέων
 • καμένες ασφάλειες, φθορά καλωδίων
 • κακές γειώσεις
 • φαινόμενο PID
 • hot spot σε πάνελ
 • ελαττωματικές κυψελες
 • καμένες δίοδοι
 • ακαθάριστα φίλτρα
 • ανεμιστήρες, ψήκτρες inverter
 • φθαρμένα καλώδια
 • καμένα αντικεραυνικά
 • κακές επαφές από ηλεκτροχημική διάβρωση κλπ

2. Έγκαιρη πρόληψη σοβαρών βλαβών
Ο έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων μπορεί να τα θεραπεύσει με πολύ μικρό κόστος πριν παρουσιαστούν μεγάλες βλάβες,
3. Εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας,
Μια εγκατάσταση που δεν ελέγχεται, μπορεί να είναι και επικίνδυνη (πχ κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, διάβρωσης, κατάρρευσης ή καταστροφή από καιρικά φαινόμενα),
4. Εντοπισμός αστοχιών και λαθών της αρχικής εγκατάστασης (εάν υπάρχουν),
5. Κάλυψη από τις Ασφαλιστικές εταιρείες,
6. Κάλυψη εγγύησης υλικού και εγγύησης καλής λειτουργίας από τους προμηθευτές.