Ηλεκτρικά Ασθενή

Η ομάδα της ENECON αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους ηλεκτρο-μηχανολογικών μελετών και την επίβλεψη, αλλά και την κατασκευή αυτών, τόσο για κατοικίες, όσο και για βιομηχανικά – επαγγελματικά κτίρια. Κάθε μελέτη εκπονείται πάντα βάσει της ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ενώ περιλαμβάνει την προκοστολόγηση των υλικών που προδιαγράφονται στη μελέτη.

Ενδεικτικά, εκπονούμε μελέτες:
  •  Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
  •  Συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και θερμομόνωσης
  •  Κλιματισμού και εξαερισμού
  •  Φωτοβολταϊκών συστημάτων
  •  Δικτύων ηλεκτρολογικών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
  •  Ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
  •  Δικτύων καυσίμων αερίων
Οι πελάτες μας ενημερώνονται για κάθε στάδιο της μελέτης και κατόπιν συζήτησης επιλέγουμε από κοινού την πιο αποτελεσματική και συμφέρουσα λύση για το χώρο σας, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.